Jsme Jazzmani Žatec - oddíl plavání!

Plavání rodičů s dětmi

Informace

Ve věku od 3 let nemluvíme o klasické výuce plaveckých pohybů (neučíme děti "kraulovat" bazénem), ale nenásilnou a dítěti přirozenou cestou je vedeme ke zvládnutí základních plaveckých dovedností, které potom vedou k samostatnému plavání. Jsou to: splývání na zádech i na bříšku spojené s posilováním, práce s destičkou a plaveckým páskem, skoky do vody, základy potápění, orientace pod vodou i na hladině, ručkování, a to vše pomocí her, písniček, říkadel a hraček. Děti jsou ve vodě společně s rodiči, prohlubuje se tak jejich vzájemný kontakt, jsou v kolektivu stejně starých vrstevníků a zvykají si tak na pozdější vstup do školky a školy. Dětský organismus se pravidelným plaváním otužuje a posiluje se imunitní systém.

Provozní řád

Předmětem kurzu je zdokonalení pohybových dovedností dítěte a psychomotorického vývoje. Určeno pro děti od 3 do 5-ti let. Plavání rodičů s dětmi se uskuteční v plaveckém bazénu OA Žatec. Teplota vody bude 27 - 28°C, teplota vzduchu bude 25 - 28°C v hloubce 120 cm. Délka pobytu ve vodě dle věku a nálady dětí max. 35 minut.

Kurzovné

Tyto služby jsou poskytovány pouze jako kurzy. Kurzovné se musí platit nejpozději po ukončení 2. lekce. Po absolvování 4 lekce již nelze kurzovné vrátit. Délka kurzu: 2 měsíce (září-říjen, listopad-prosinec). Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná.

Cena kurzu činní 1 500,- Kč.
Výuka bude probíhat 1x týdně vždy ve středu od 18h.

Závěrečná ustanovení

Účastníci kurzů jsou povinni se řídit stanoveným provozním řádem, aby kurzy mohly plnit zdravotní a výchovné cíle a sloužily k vytvoření správných hygienických návyků dětí.

Irena Koutníková / Jiří Karas
Telefon: 602 257 327 / 606 276 440